Saturday, January 16, 2010

ธรรมเสน่ห์” (Wisdom of True Beauty)

“ธรรมเสน่ห์” (Wisdom of True Beauty) รายการที่จะเพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิง “ค้นหา” ความงามตามธรรมชาติในตัวเอง พร้อมชี้แนะวิธี “ปรุงแต่งเสน่ห์” ให้ตัวเองที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ส่งเสริมให้ผู้หญิง “ใช้เสน่ห์” ในขอบเขตแห่งศีลธรรม ส่งเสริม และให้คุณค่าแก่ “ผู้หญิงที่เป็นตัวอย่างที่ดี “ ในสังคม

โดยเนื้อหารายการที่รู้ใจผู้หญิง และเข้าใจผู้ชาย พร้อมมุ่งเน้นการปรุงเสน่ห์ของคุณผู้หญิงอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติ เพิ่มในส่วนที่ขาด และลดในส่วนที่เกิน พร้อมนำเสนอกลเม็ดเคล็ดไม่ลับของความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย ที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ ที่มีความเรียบง่าย ที่ใครๆ ก็สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

เพียงแค่... รู้จัก “บริหารเสน่ห์” ให้พอเหมาะพอดีอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับคุณ และคนรอบตัว

No comments:

Post a Comment