Saturday, January 23, 2010

ธรรม-เสน่ห์ โดยท่าน ว.วชิรเมธี

ธรรมชนิดใดก็ตามที่ทำให้คนธรรมดาเป็นคนดีขึ้นมาได้ ธรรมชนิดนั่นแหละ เราเรียกว่า "ธรรม-เสน่ห์"

ท่าน ว.วชิรเมธี

No comments:

Post a Comment